...............................................

...................................................

...............................................

 

 

 

I Advokat Fossvoll AS, Postboks 131, 7302 Orkanger, org nr 927 271 206, arbeider Kari Fossvoll og Mari Ekrem Steien Wormdal. Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er «advokat». Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

 

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar tjenesteyter kan pådra seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. I tillegg er det stilt sikkerhet for eiendomsmegling. Sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, Pb. 700 Sentrum, 0106 Oslo.

 

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg.

 

Se mer informasjon om klageordningen

 

...............................................

...................................................

.............................................

 

Vi har bred erfaring innenfor mange juridiske fagfelt

ADVOKATVIRKSOMHET

Vi har mange års erfaring med hussalg, og kjenner boligmarkedet i nærområdet godt.

BOLIGSALG

ADVOKAT FOSSVOLL

Advokat Fossvoll driver advokatvirksomhet i trivelige lokaler sentralt på Orkanger.

 

TA GJERNE KONTAKT

Adresse: Orkdalsveien 31

Telefon: 72 47 99 80

Layout og oppsett: Allsidig Design